Magazín

Vyberte typ projektu

Modernizace vybavení nemocnice v Havlíčkově Brodě

Nemocnice v Havlíčkově Brodě poskytuje se svými 534 lůžky péči o zdraví pacientů na 19 odděleních. Aby nemocnice dostála vysokým nárokům na zdravotnickou péči, její…

Zdravý Kraj Vysočina

Nová magnetická rezonance v České Lípě

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa je jediným poskytovatelem akutní zdravotní péče na Českolipsku, a tak zajišťuje základní péči pro oblast cca 110 000 obyvatel. V…

Zdravý Liberecký kraj

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem má nové zdravotnické vybavení

Kardiovaskulární onemocnění jsou uváděna jako nejčastější příčina úmrtí v České republice – jejich výskyt je vysoký a bohužel narůstá i počet nádorových onemocnění.  Masarykova nemocnice…

Zdravý Ústecký kraj

Moderní zdravotnické přístroje šetrněji pomáhají více lidem

Technologie se vyvíjejí stále rychleji. V oblasti zdravotní diagnostiky to není samoúčelné ‒ platí, že nové přístroje jsou šetrnější vůči lidem a poskytují mnohem přesnější…

Zdravý Karlovarský kraj

Modernizace zdravotních přístrojů zefektivnila v Klatovské nemocnici léčbu

Přestože má město Klatovy ležící 40 kilometrů jižně od Plzně jen něco málo přes 22 tisíc obyvatel, každý den do něj míří stovky a tisíce…

Zdravý Plzeňský kraj

Nemocnice ve Strakonicích díky chytrým přístrojům ušetří a zvládne více operací

Rychlejší termín operace pro pacienty strakonické nemocnice představuje nejviditelnější plus modernizace jejího provozního informačního systému. Přeneseně jich je ovšem více, protože nové technologie znamenají i…

Zdravý Jihočeský kraj