1/30 2/30
3/30 4/30 5/30 6/30 7/30
8/30 9/30 10/30 11/30
12/30 13/30
14/30 15/30 16/30 17/30 18/30
19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 24/30 25/30 26/30 27/30 28/30 29/30 30/30

   Projekty  I(R)OP       Námi  podpořené,  jinými  oceněné 

      Automatické  parkovací  zařízení  pro  kola  v Lysé  n./L. 

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2017

Titul v kategorii B: Dopravní technologie

Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku

je soutěž, jejímž cílem je profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU.

Cestující, kteří přijíždějí na nádraží v Lysé nad Labem na kole, už nemusejí mít obavy, že jejich kola někdo poničí nebo že budou někomu překážet. Nově je přímo na nádraží k dispozici automatické parkovací zařízení pro 118 kol.

Příjemce dotace
Město Lysá nad Labem
Výše dotace
10 617 595 Kč

Spolufinancováno z IROP

      Dopravní  terminál  Strakonice 

PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2016–2018

Čestné uznání PRESTA v kategorii Ostatní stavby – veřejná prostranství

Presta Jižní Čechy

je regionální jihočeské ocenění, které se každý rok uděluje tamějším stavebníkům, projektantům i zhotovitelům s cílem ocenit kvality staveb realizovaných v Jihočeském kraji.

Ve Strakonicích byl pro usnadnění přestupu cestujících vybudován terminál a odstavné parkoviště. Rovněž se revitalizovaly komunikace pro pěší. Cestování hromadnou dopravou je tak nyní pohodlnější a díky přehlednosti také příjemnější.

Příjemce dotace
ČSAD STTRANS a.s.
Výše dotace
42 499 998 Kč

Spolufinancováno z IROP

      Moderní  elektronický  úřad  Svitávka 

EGOVERNMENT The Best 2019

1. místo v kategorii Obce

Egovernment The Best

je soutěž magazínu Egovernment, do níž se mohou přihlásit projekty elektronizace veřejné správy v ČR.

Vyřídit si něco na Obecním úřadě ve Svitávce je nyní jak pro úředníky, tak pro občany mnohem jednodušší a příjemnější. Zavedení nového informačního systému snížilo množství dokumentů v papírové podobě a díky automatizaci rutinních postupů se zkrátily lhůty pro zpracování jednotlivých úkonů.

Příjemce dotace
Městys Svitávka
Výše dotace
3 178 123 Kč

Spolufinancováno z IROP

      Evidenční  systém  sbírkových  předmětů  Zlínského  kraje 

EGOVERNMENT The Best 2019

2. místo v kategorii Kraje

Egovernment The Best

je soutěž magazínu Egovernment, do níž se mohou přihlásit projekty elektronizace veřejné správy v ČR.

Evidence sbírkových předmětů muzeí, galerií a dalších paměťových institucí ve Zlínském kraji nyní probíhá prostřednictvím moderní aplikace, která umožňuje pracovníkům těchto kulturních zařízení bezpečně a moderně spravovat jejich sbírky.

Příjemce dotace
Zlínský kraj
Výše dotace
4 169 537 Kč

Spolufinancováno z IROP

      Systém  pomoci  na  vyžádání 

EGOVERNMENT The Best 2019

3. místo v kategorii Kraje

Egovernment The Best

je soutěž magazínu Egovernment, do níž se mohou přihlásit projekty elektronizace veřejné správy v ČR.

„Systém pomoci na vyžádání” umožňuje operátorovi zdravotnického operačního střediska požádat adekvátně kvalifikované osoby, nacházející se v těsné blízkosti zraněného, o poskytnutí první pomoci dříve, než dorazí záchranná služba.

Příjemce dotace
Moravskoslezský kraj
Výše dotace
1 066 793 Kč

Spolufinancováno z IROP

      UPO  Velké  Poříčí –  modernizace  střediska 

Stavba roku 2019

Stavba roku

je celostátní soutěž, která každoročně mapuje úspěchy českých firem, jednotlivců i institucí v oboru architektury a stavitelství na území ČR i mimo něj.

Stavba roku 2019

Cena veřejnosti

Stavba roku

je celostátní soutěž, která každoročně mapuje úspěchy českých firem, jednotlivců i institucí v oboru architektury a stavitelství na území ČR i mimo něj.

Hasiči, ale i ostatní složky IZS mají ve Velkém Poříčí k dispozici nové výcvikové středisko, v němž prohlubují své odborné dovednosti. V tomto objektu trénují práci ve výškách i hloubkách a věnují se výcviku na tzv. cvičné střeše, kde si mohou vyzkoušet práci na několika druzích střešních povrchů.

Příjemce dotace
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Výše dotace
57 229 420 Kč

Spolufinancováno z IROP

      Výstavba  požární  zbrojnice  Skalná 

Stavby Karlovarského kraje 2019

2. místo za nejlepší stavbu

Stavby Karlovarského kraje

je soutěž, která si klade za cíl vybrat na základě hlasování odborné poroty i veřejnosti nejlepší stavby roku na území Karlovarského kraje.

Dobrovolní hasiči ve Skalné na Chebsku operují v nově postavené budově, která poskytuje veškeré zázemí a je výhodně napojena na infrastrukturu. Moderní požární stanice má kapacitu pro celkem 25 hasičů a disponuje 4 hasičskými vozy a dvoupodlažní věží na sušení hadic.

Příjemce dotace
Město Skalná
Výše dotace
33 844 984 Kč

Spolufinancováno z IROP

      Auto  pro  Uličníka 

SozialMarie Prize 2017

Laureát

Sozialmarie Prize

je soutěž pro projekty, realizované i probíhající, v oblasti sociálních inovací v zemích střední Evropy.

Klub Uličník pořádá skupinové aktivity pro děti ohrožené sociálním vyloučením. Díky speciálně upravenému vozu s obytnou nástavbou, jehož součástí je skládací stůl s lavicemi, malý sklad pro převoz sportovního vybavení nebo party set, může jeho posádka realizovat aktivity za každého počasí.

Příjemce dotace
Plzeňský kraj
Výše dotace
1 249 325 Kč

Spolufinancováno z IROP

      Mléčný  bar  NAPROTI 

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

1. místo za společenskou odpovědnost 2015

Čestné uznání za společenskou odpovědnost 2016

2. místo za společenskou odpovědnost 2018

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje

je udělována těm subjektům, které se věnují sociálně prospěšným aktivitám a na které chce hejtman v rámci regionu upozornit.

NÁRODNÍ CENA ČR 2016

Za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

je ocenění, které od roku 2009 uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu organizacím, jež se věnují tématu společenské odpovědnosti.

REGIONÁLNÍ POTRAVINA 2017

Cukrářské výrobky

Značku Regionální potravina

uděluje Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích.

Vznik sociálního podniku Mléčný bar NAPROTI dal práci 3 novým zaměstnancům s mentálním nebo fyzickým postižením, kteří přímo v provozovně připravují a nabízejí jídlo a nápoje z lokálních a čerstvých surovin.

Příjemce dotace
Družstvo NAPROTI
Výše dotace
994 856 Kč

Spolufinancováno z IOP

      Rekonstrukce  domu  čp. 319/II –  Sládkova  ulice 

PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2016–2018

Cena Jihočeského kraje

Presta Jižní Čechy

je regionální jihočeské ocenění, které se každý rok uděluje tamějším stavebníkům, projektantům i zhotovitelům s cílem ocenit kvality staveb realizovaných v Jihočeském kraji.

Z nevyužívaného objektu v Jindřichově Hradci bylo vybudováno 6 bytů pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.

Příjemce dotace
Město Jindřichův Hradec
Výše dotace
7 885 323 Kč

Spolufinancováno z IROP

      Šance –  zařízení  pro  sociálně  vyloučené  osoby 

Komunální projekt roku 2019

Sociální projekt roku

Komunální projekt roku

je soutěž pro obce, městyse, města, městské části a městské obvody všech velikostí, jejímž cílem je zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty realizované na komunální úrovni.

Ve Svitavách vzniklo v rámci projektu Šance denní centrum, noclehárna, azylový dům a centrum sociálních služeb pro osoby bez domova. Zařízení vrací sociálně vyloučeným osobám sociální zázemí i pracovní návyky, aby se opět staly plnohodnotnými členy společnosti.

Příjemce dotace
Město Svitavy
Výše dotace
17 852 508 Kč

Spolufinancováno z IROP

      Modernizace  návazné  péče  Nemocnice  Sokolov 

The ESO Angels Award 2018

Platinový status

Ocenění The ESO Angels Award

je udělováno organizací European Stroke Organization na základě vyhodnocení specifických dat z nemocnic týkajících se léčby pacientů s infarktem myokardu.

Většina oddělení Nemocnice Sokolov byla nově vybavena moderními přístroji, které výrazně přispěly ke zvýšení kvality poskytované péče. Nové přístroje jsou rychlejší, k pacientům šetrnější a poskytují přesnější údaje.

Příjemce dotace
NEMOS SOKOLOV s.r.o.
Výše dotace
48 800 126 Kč

Spolufinancováno z IROP

      Modernizace    zdrav.  techniky  Nemocnice  Strakonice,  a.  s. 

AAA Czech Stability Award 2016

hodnocení AAA – excelentní

Czech Stability Award (AAA)

je druh certifikace firem, který potvrzuje spolehlivost, důvěryhodnost a minimální rizikovost spolupráce s oceněnou firmou.

Nemocnice ČR

1. místo v absolutním žebříčku Nemocnice ČR 2009 a 2019

Nemocnice ČR

Celostátní projekt "Nemocnice ČR" je komplexní hodnocení českých nemocnic ze čtyř klíčových hledisek: bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a finanční zdraví nemocnic.

Nemocnice ČR

2. místo v absolutním žebříčku Nemocnice ČR 2010 a 2011

Nemocnice ČR

Celostátní projekt "Nemocnice ČR" je komplexní hodnocení českých nemocnic ze čtyř klíčových hledisek: bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a finanční zdraví nemocnic.

Nákup nových přístrojů přinesl pacientům strakonické nemocnice kvalitnější péči za znatelně nižší náklady. Díky inovacím v radio-diagnostickém a rehabilitačním centru a modernizaci laboratoří je analýza vzorků nyní snazší a rychlejší.

Příjemce dotace
Nemocnice Strakonice, a. s.
Výše dotace
82 064 617 Kč

Spolufinancováno z IROP

      Městská  knihovna  Písek  a centrum  vzdělávání 

Městská knihovna roku 2019

Cena SKIP a SMO

Městská knihovna roku

je ocenění, jehož smyslem je veřejně vyjádřit uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí rozvíjet knihovny a motivovat občany k četbě.

Městská knihovna v Písku byla přesunuta do nové budovy, která lépe vyhovuje potřebám této instituce i čtenářům. Knihovna může nově navyšovat počty vlastněných publikací a návštěvníky potěší moderní zázemí nebo multifunkční centrum pro celoživotní vzdělávání.

Příjemce dotace
Město Písek
Výše dotace
11 189 829 Kč

Spolufinancováno z IROP

      Mateřská  škola  Nová  Ruda 

SOUTĚŽ KARLA HUBÁČKA STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2019

1. místo v kategorii Cena Karla Hubáčka, 1. místo v kategorii Občanské a průmyslové stavby, 1. místo v kategorii Inovace

Soutěž Karla Hubáčka

(Stavba roku Libereckého kraje) je soutěž, která oceňuje autory a realizátory zajímavých staveb a talentované studenty v oblasti stavitelství, architektury i stavebního řemesla.

Česká cena za architekturu 2019

Hlavní cena

Česká cena za architekturu

je soutěžní přehlídka výsledků práce etablovaných i začínajících architektů, kterou vyhlašuje Česká komora architektů.

Stavba roku 2019

Stavba roku

je celostátní soutěž, která každoročně mapuje úspěchy českých firem, jednotlivců i institucí v oboru architektury a stavitelství na území ČR i mimo něj.

Ve Vratislavicích nad Nisou mají rodiče dětí školkového věku důvod k radosti, neboť zde v MŠ Lísteček byly vybudovány nové prostory. Kapacita zařízení se tak navýšila o 50 dětí. Školka navíc rozšířila své služby o péči o děti mladší 3 let.

Příjemce dotace
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
Výše dotace
29 361 016 Kč

Spolufinancováno z IROP prostřednictvím nositele IPRÚ Liberecko-jablonecké aglomerace

      Mateřská  škola  Sedlejov 

Cena partnerů České ceny za architekturu 2019

Cena společnosti VELUX za práci s denním světlem

Česká cena za architekturu

je soutěžní přehlídka výsledků práce etablovaných i začínajících architektů, kterou vyhlašuje Česká komora architektů.

V Sedlejově byla postavena úplně nová mateřská škola pro 25 dětí. Rodiče tak už nemusejí své děti vozit do okolních obcí. Díky nové školce vznikla také nová pracovní místa spojená s provozem tohoto předškolního zařízení.

Příjemce dotace
Obec Sedlejov
Výše dotace
14 187 311 Kč

Spolufinancováno z IROP

      Novostavba  Mateřské  školy  Úsměv  v Benešově 

Stavba roku Středočeského kraje 2018

Stavba roku Středočeského kraje

je soutěž, která seznamuje nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury a se společenským přínosem realizovaných stavebních děl.

Stavba roku 2018

Cena hejtmanky Středočeského kraje

Stavba roku

je celostátní soutěž, která každoročně mapuje úspěchy českých firem, jednotlivců i institucí v oboru architektury a stavitelství na území ČR i mimo něj.

Novostavba MŠ Úsměv je největší modulární stavbou v Čechách. Koncept školky i zahrady je zaměřen na polytechnické vzdělávání a děti zde hravou formou poznávají zákony fyziky, chemie a dalších přírodních věd.

Příjemce dotace
Středočeský kraj
Výše dotace
52 337 803 Kč

Spolufinancováno z IROP

      Sdílená  učebna  informatiky  a robotiky 

Buďte inspirací 2020

Vítězný projekt v kategorii Leader pro Chytrý venkov Královéhradeckého kraje

Soutěž Buďte inspirací,

kterou vyhlašuje Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje, je soutěž, v níž subjekty předkládají svoje nápady na inovace, jak posunout Královéhradecký kraj více směrem k chytrému modernímu regionu.

Ve Dvoře Králové vznikla v budově Střední školy informatiky a služeb sdílená učebna pro výuku informatiky a robotiky, která slouží všem školám ve městě a také zájmovým kroužkům. Cílem je vzbudit v dětech zájem o technické obory.

Příjemce dotace
Město Dvůr Králové nad Labem
Výše dotace
2 107 336 Kč

Spolufinancováno z IROP prostřednictvím nositele MAS Královédvorsko

      Centrum  stavitelského  dědictví  v Plasích 

Gloria musaealis 2015

Muzejní počin roku

Národní soutěž muzeí Gloria Musaealis

si klade za cíl zvyšovat prestiž muzejních institucí jakožto strážců národního kulturního dědictví ČR. Její součástí je cena Muzeum roku.

Klášter v Plasích je významnou architektonickou památkou z poloviny 12. století, která však po mnoho let chátrala. Díky rekonstrukci získal klášter opět svou původní krásu. Má funkční pivovar a barokní mlýn, odbornou knihovnu a nově zde vznikla také interaktivní zážitková výstava.

Příjemce dotace
Národní technické muzeum
Výše dotace
333 065 092 Kč

Spolufinancováno z IOP

      Dačického  dům  v Kutné  Hoře 

Památka roku 2016

Vítěz 2. kategorie (Větší stavby)

Památka roku

je soutěž o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb.

Rodnému domu spisovatele Mikuláše Dačického z Heslova, který je součástí historického jádra Kutné Hory, byl navrácen původní lesk a dům nyní slouží jako vzdělávací a prezentační centrum UNESCO pro odbornou i laickou veřejnost.

Příjemce dotace
Město Kutná Hora
Výše dotace
71 115 009 Kč

Spolufinancováno z IOP

      Zpřístupnění  a nové  využití NKP  Hlubina –  1.  část 

Stavba roku 2015

Stavba roku

je celostátní soutěž, která každoročně mapuje úspěchy českých firem, jednotlivců i institucí v oboru architektury a stavitelství na území ČR i mimo něj.

Areál kamenouhelného dolu Hlubina, v němž těžba ustala v roce 1992, je součástí rozsáhlého komplexu objektů, který tvoří neopakovatelné panorama Ostravy, tzv. „ostravské Hradčany“. Díky revitalizaci objektů bývalého dolu se v areálu mohou konat vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity.

Příjemce dotace
Dolní oblast VÍTKOVICE, z. s.
Výše dotace
171 209 627 Kč

Spolufinancováno z IOP

      KUKS –  Granátové  jablko 

Europa Nostra Award 2017

Mimořádný přínos – památková péče

Europa Nostra Award

je cena udělovaná Evropskou komisí projektům, které výrazně přispěly nebo přispívají k zachování kulturního dědictví v Evropě na poli památkové péče, výzkumu, vzdělávání apod.

Stavba roku 2016

Stavba roku

je celostátní soutěž, která každoročně mapuje úspěchy českých firem, jednotlivců i institucí v oboru architektury a stavitelství na území ČR i mimo něj.

STAVBA ROKU 2016

Cena Ministerstva kultury ČR

Stavba roku

je celostátní soutěž, která každoročně mapuje úspěchy českých firem, jednotlivců i institucí v oboru architektury a stavitelství na území ČR i mimo něj.

DestinaCZe 2016

1. místo Fénix znovuzrozený projekt

DestinaCZe

je soutěž, kterou pořádá Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Na webu ceskozemepribehu.cz jeho návštěvníci hodnotí různá místa a pamětihodnosti ČR. Tři nejlépe hodnocená místa obdrží zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili.

Hospitál Kuks, který v letech 1744–1938 fungoval jako léčebné zařízení pro vojáky, prošel rozsáhlou rekonstrukcí, díky níž vzniklo mimo jiné interaktivní výukové centrum, nové učebny, divadelní sál, badatelský blok nebo také zázemí pro zpracování bylin.

Příjemce dotace
Národní památkový ústav
Výše dotace
421 704 268 Kč

Spolufinancováno z IOP

      Centrum  obnovy  památek  architektury  20.  století 

Grand Prix architektů 2015

Nejlepší dílo v kategorii Novostavba

Grand Prix architektů

neboli Národní cena za architekturu je soutěž pro projekty a realizace etablovaných i začínajících architektů.

OPERA HISTORICA 2019

Jihomoravský kraj

Opera historica

je cena, která si klade za cíl připomenout významné stavby obnovené za posledních třicet let v ČR, ale i ocenit a medializovat osobnosti, které se na jejich obnově podílely.

Funkcionalistická vila Stiassni v brněnských Pisárkách prošla rekonstrukcí interiéru, exteriéru i obnovou přilehlé zahrady. Nyní je využívána jako vzdělávací a poradenské centrum v oblasti obnovy architektonických památek z 20.–40. let minulého století.

Příjemce dotace
Národní památkový ústav
Výše dotace
178 983 470 Kč

Spolufinancováno z IOP

      Obnova  Goethovy  vyhlídky  v Karlových  Varech 

Stavby Karlovarského kraje 2019

Cena primátorky města Karlovy Vary

Stavby Karlovarského kraje

je soutěž, která si klade za cíl vybrat na základě hlasování odborné poroty i veřejnosti nejlepší stavby roku na území Karlovarského kraje.

Obyvatelé a návštěvníci Karlových Varů mohou nyní Goethovu vyhlídku obdivovat nejen zvnějšku, ale díky rekonstrukci je po více než 10 letech zpřístupněn veřejnosti také její interiér.

Příjemce dotace
Statutární město Karlovy Vary
Výše dotace
23 066 645 Kč

Spolufinancováno z IROP prostřednictvím nositele IPRÚ Karlovarské aglomerace

      Vzorová  obnova  NKP –  klášter  premonstrátů  Teplá 

STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE 2016

1. místo za nejlepší stavbu v hodnocení odborné poroty

Stavby Karlovarského kraje

je soutěž, která si klade za cíl vybrat na základě hlasování odborné poroty i veřejnosti nejlepší stavby roku na území Karlovarského kraje.

OPERA HISTORICA 2019

Karlovarský kraj

Opera historica

je cena, která si klade za cíl připomenout významné stavby obnovené za posledních třicet let v ČR, ale i ocenit a medializovat osobnosti, které se na jejich obnově podílely.

Klášter premonstrátů v Teplé prošel dlouhodobou rekonstrukcí. Zavedena byla moderní kanalizace, odvodňovací systém a byly opraveny klenby kláštera. Díky revitalizaci může nyní sloužit jako kulturně–vzdělávací centrum, vhodné například pro mimoškolní aktivity dětí.

Příjemce dotace
Kanonie premonstrátů Teplá
Výše dotace
497 017 009 Kč

Spolufinancováno z IOP

      Oprava  objektu  č.  p.  92 –  Dřevěnka 

Dřevěná stavba roku 2019

Kategorie Roubenky a sruby

Dřevěná stavba roku

je anketa, již vyhlašuje Nadace dřevo pro život, jejímž posláním je podporovat využívání dřeva jakožto domácí obnovitelné suroviny a tím chránit neobnovitelné zdroje pro další generace.

Patrimonium pro futuro 2019

Stříbrná plaketa v kategorii Záchrana památky

Patrimonium pro futuro

neboli Cena Národního památkového ústavu hodnotí a vyzdvihuje, co se v památkové péči událo a podařilo, a oceňuje ty, kteří se o to přičinili.

Dřevěnka v Úpici je tamější nejvýznamnější historickou památkou, kterou se díky rekonstrukci podařilo zachovat pro budoucí generace. Dřevěnka má nové podlahy, rozvody vody i kanalizaci. V rámci zvýšení bezpečnosti zde byly nainstalovány požární detektory a hromosvod.

Příjemce dotace
Město Úpice
Výše dotace
6 894 855 Kč

Spolufinancováno z IROP

      Revitalizace  areálu  klášterů  Český  Krumlov 

PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2014–2016

Titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech v kategorii Občanské a průmyslové stavby – rekonstrukce

Presta Jižní Čechy

je regionální jihočeské ocenění, které se každý rok uděluje tamějším stavebníkům, projektantům i zhotovitelům s cílem ocenit kvality staveb realizovaných v Jihočeském kraji.

V Českém Krumlově byl revitalizován areál klášterů ze 14. století, který vlivem pestré historie chátral. Obnovou prošly jak vnitřní, tak vnější prostory a vzniklo zde kulturní a vzdělávací centrum.

Příjemce dotace
Město Český Krumlov
Výše dotace
318 010 552 Kč

Spolufinancováno z IOP

      Revitalizace  budovy  Muzea  východních  Čech 

OPERA HISTORICA 2019

Královéhradecký kraj

Opera historica

je cena, která si klade za cíl připomenout významné stavby obnovené za posledních třicet let v ČR, ale i ocenit a medializovat osobnosti, které se na jejich obnově podílely.

Buďte inspirací 2020

Vítězný projekt v kategorii Smart projekt Hradecko-pardubické aglomerace za Královéhradecký kraj

Soutěž Buďte inspirací,

kterou vyhlašuje Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje, je soutěž, v níž subjekty předkládají svoje nápady na inovace, jak posunout Královéhradecký kraj více směrem k chytrému modernímu regionu.

Zub času nešetří ani národní kulturní památky, jako je secesní budova Muzea východních Čech v Hradci Králové. Objekt prošel rekonstrukcí, díky které je nově umožněn vstup na terasu a do kopule.

Příjemce dotace
Statutární město Hradec Králové
Výše dotace
60 693 122 Kč

Spolufinancováno z IROP prostřednictvím nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace

      Příbram –  Svatá  Hora,  Obnova  poutního  areálu 

Stavba roku Středočeského kraje 2016

Stavba roku Středočeského kraje

je soutěž, která seznamuje nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury a se společenským přínosem realizovaných stavebních děl.

Stavba roku Středočeského kraje 2016

Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu

Stavba roku Středočeského kraje

je soutěž, která seznamuje nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury a se společenským přínosem realizovaných stavebních děl.

Stavba roku 2017

Cena Ministerstva kultury ČR

Stavba roku

je celostátní soutěž, která každoročně mapuje úspěchy českých firem, jednotlivců i institucí v oboru architektury a stavitelství na území ČR i mimo něj.

Barokní areál Svaté Hory je poutní místo ze 17. století, které prošlo generální rekonstrukcí (interiér, exteriér, malby, sochy, obrazy atd.). Objekt se podařilo zachovat pro další generace, a navíc nově slouží pro pořádání kulturních nebo vzdělávacích akcí.

Příjemce dotace
Římskokatolická farnost Svatá Hora
Výše dotace
187 864 006 Kč

Spolufinancováno z IOP

      Vila  Tugendhat 

XX. GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2013

Národní cena za architekturu

Grand Prix architektů

neboli Národní cena za architekturu je soutěž pro projekty a realizace etablovaných i začínajících architektů.

Opera historica 2019

Cena ministra kultury ČR

Opera historica

je cena, která si klade za cíl připomenout významné stavby obnovené za posledních třicet let v ČR, ale i ocenit a medializovat osobnosti, které se na jejich obnově podílely.

Unikátní vila Tugendhat prošla rozsáhlou rekonstrukcí, jež si kladla za cíl návrat vily do její původní podoby z 30. let 20. století. Záměr se podařilo naplnit hlavně díky použití dobových fotografií interiéru, exteriéru a zahrady.

Příjemce dotace
Statutární město Brno
Výše dotace
147 838 825 Kč

Spolufinancováno z IOP