Aktuality i pořádná dávka inspirace

Regiony nás baví

Časopis vydává Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Jeho cílem je informovat zástupce obcí a měst, veřejné instituce a další subjekty i širokou veřejnost o dotační politice Evropské unie a České republiky v oblasti regionálního rozvoje, přinášet zkušenosti s čerpáním dotací a prezentovat příklady dobré praxe. Aktuálně je časopis distribuován 4x ročně a je k dispozici bezplatně v tištěné i elektronické formě.

K dispozici elektronicky i tištěný

Nové vydání

Jak tisknout v dnešní době

Náš přístup k udržitelnosti

Tiskneme na FCS papír…