Výcviková budova pro získávání včelích produktů

08. září 2020

Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum je obecně prospěšná společnost, založená Ministerstvem zemědělství ČR a Českým svazem včelařů. Nutnost praktické výuky žáků vyplývá ze samotného oboru vzdělávání. Protože však chyběly prostory pro technologie na získávání a zpracování včelích produktů pro včelaře s vyšším počtem včelstev, vztahovala se dosavadní praktická výuka pouze na oblast malovčelaření.

Vystavěna a vybavena proto byla nová výcviková budova pro získávání včelích produktů. Kromě žáků, kterým výcvik v nové budově pomůže s uplatněním na trhu práce v oblasti velkovčelaření, poslouží objekt v menší míře i ke vzdělávání dalším vzdělávacím institucím a zájemcům o vzdělávání, jako jsou pedagogičtí pracovníci a zájemci o rekvalifikaci.

Perspektivní
Kraj realizace: Pardubický kraj
Příjemce dotace: Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.
Výše dotace: 16 829 916 Kč

3420 podpořených MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

A co děti, mají si kde hrát? Ano, mají i díky Evropské unii, protože dala peníze na podporu celkem 3420 vzdělávacích zařízení. Možná ani netušíte, že zrovna vaše dítě má ve škole pomůcky, které mu umožní lepší vzdělání. Zaplaceny Evropou. A pokud bychom měli spočítat podpořené mimoškolní aktivity, dostaneme se na číslo, které radši ani nemůžeme zveřejnit. Je příliš vysoké a neuvěřitelné.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let