Europafest 2024: Den Evropy na Trojmezí CZ/PL/DE

Den Evropy 2024 (Europafest) se stal místem pro velkolepou oslavu na bodu Trojmezí, kde se setkávají hranice České republiky, Polska a Německa. Akce se zúčastnily tisíce návštěvníků, včetně zástupců desítek organizací a institucí, aby společně oslavili 20. výročí vstupu České republiky a Polska do Evropské unie. Na louce u trojmezního bodu blízko Hrádku nad Nisou se spojily Kanceláře Evropského parlamentu z České republiky, Německa a Polska, aby zdůraznily význam tohoto významného výročí. 

Festival plný aktivity a zábavy 

Europafest na bodu Trojmezí přilákal tisíce návštěvníků, kteří se těšili na festivalovou atmosféru a pestrý program. Jedním z vrcholů této oslavy byl Politický piknik, který nabídl možnost setkat se s evropskými politiky v neformálním prostředí a diskutovat s nimi o různých tématech. Díky přítomnosti tlumočníků, kteří ovládali češtinu, němčinu i polštinu, se nikdo nemusel obávat jazykových bariér. Piknik poskytl jedinečnou příležitost pochopit názory a myšlenky evropských politiků z první ruky. 

Festivalový areál se rozprostíral na území všech tří států, propojený dřevěnou lávkou a provizorním mostem. Hlavní pódium na české straně přinášelo vystoupení a projevy, zatímco na polské straně návštěvníci našli zónu pro odpočinek a německá část nabídla atrakci v podobě obřího jeřábu, který pasažéry vyzvedával do vzduchu v napodobenině horkovzdušného balonu. Každá ze tří částí festivalu poskytla unikátní zážitky a symbolicky reprezentovala jednotu Evropy.

Interregy v centru pozornosti 

Důležitou roli hrály Interregy – přeshraniční programy podporující spolupráci mezi státy. Centrum zde prezentovalo program Interreg Česko–Polsko, který sdílel stánek s programy Interreg Sasko–Česko a Polsko–Sasko. Návštěvníci měli možnost prostřednictvím ankety vyjádřit své názory na budoucnost přeshraniční spolupráce a výhrat zajímavé ceny díky kolu štěstí. Stánek sloužil také jako informační bod, kde se návštěvníci mohli dozvědět více o projektech přeshraniční spolupráce a možnostech zapojení. 

Oslava jednoty a spolupráce 

Letošní Europafest se stal významnou oslavou 20 let České republiky v EU a zdůraznil důležitost evropské jednoty a přeshraniční spolupráce. Přítomnost evropských politiků, institucí a tisíců návštěvníků ukázala, jak důležitý je tento milník pro všechny tři zúčastněné země.