Obnovené prostory kláštera Želiv lákají nové návštěvníky

Revitalizace Želivského kláštera otevírá veřejnosti příležitost objevit dosud skryté prostory plné příběhů a artefaktů, které odhalují bohatou historii místa. Tatoiniciativa je jedním z mnoha projektů, ve kterých Centrum pro regionální rozvoj spolupracuje s Evropskou unií. Již dvacet let EU podporuje rozvoj kvality života v českých regionech a revitalizace kláštera Želiv je jasným příkladem úspěšného využití této podpory. Financování z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) navíc umožnilo hlouběji proniknout do lokálního kulturního dědictví. 

Nově zpřístupněné klášterní prostory

Od konce března přivítá klášter Želiv veřejnost v nově obnovených prostorách Staré prelatury a klášterní knihovny, které prošly rozsáhlou rekonstrukcí. Díky investicím přesahujícím 47,4milionu korun z evropských fondů bylo možné tyto historicky cenné objekty obnovit, vybudovat nové sociální zázemí pro návštěvníky a vytvořit unikátní galerii obrazů opatů. 

Klášter Želiv, symbol nezlomného ducha a historie 

Klášter Želiv, který je důležitou kulturní památkou regionu Vysočina, se po druhé světové válce potýkal s řadou výzev, včetně období, kdy sloužil jako psychiatrická léčebna. Necitlivá správa objektu vzácnou historickou památku prakticky zdevastovala. Od navrácení kláštera našemu řádu se snažíme průběžně investovat do jeho oprav a navrátit mu původní historický vzhled, říká Tadeáš Róbert Spišák, opat želivského kláštera. 

Budoucí projekty a rozšíření klášterního areálu 

Nadcházející projekty zahrnují regeneraci venkovního prostranství a zahrad s odhadovanými náklady 93 milionů korun, částečně financovanými z IROP. Tento projekt přinese nové veřejné prostory, včetně opatské zahrady a panského rybníka, a nabídne návštěvníkům možnost vychutnat si procházky a odpočinek ve stínu nově vysazených stromů. 

Želivský klášter je jednou z nejkrásnějších církevních památek nejen v kraji Vysočina, alev celé zemi. Jsem si jistá, že se díky revitalizaci a nově zpřístupněným prostorám stane už letos vyhledávaným cílem turistů, říká Renáta Marková, ředitelka Centra pro regionální rozvoj v Jihlavě.