Přihlaste svůj projekt do soutěže Regiostars 2024

Evropská komise vyhlásila nový ročník soutěže Regiostars. Stejně jako v loňském roce se bude soutěžit v následujících pěti základních kategoriích (v letošním roce není vyhlašována kategorie Téma roku):

Konkurenceschopná a chytrá (Smart) Evropa

Kategorie 1 se zaměřuje na projekty na podporu cíle 1, tedy dosažení konkurenceschopného a konkurenceschopného trhu inteligentní Evropy prostřednictvím podpory inovativní a inteligentní hospodářské transformace a regionálních informačních a komunikačních technologií

Zelená Evropa

Kategorie 2 se zaměřuje na projekty na podporu politického cíle 2, dosáhnout zelené a odolné Evropy podporující čistou a spravedlivou energetickou transformaci, zelené a modré investice, oběhové hospodářství, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí, prevenci a řízení rizik, a udržitelná městská mobilita.

Propojená Evropa

Kategorie 3 se zaměřuje na projekty na podporu cíle politiky 3 s cílem zlepšit mobilitu a konektivitu.

Sociální a inkluzivní Evropa

Kategorie 4 se zaměřuje na projekty na podporu politického cíle 4 s cílem dosáhnout sociálnější a inkluzivnější Evropy implementací Evropského pilíře sociálních práv.

Evropa blíže občanům

Kategorie 5 se zaměřuje na projekty na podporu Cíle politiky 5 na podporu udržitelného a integrovaného rozvoje všech typů území a místních iniciativ.

 

  • Přijímají se přihlášky pouze dokončených projektů (se startem nejdříve 1.1.2014).
  • Přílohou přihlášky musí být schválení (endorsement letter) od řídícího orgánu.
  • termín pro podávání přihlášek je do 31. května 2024
  • přihlášky se podávají v českém jazyce pomocí formuláře umístěného na webu soutěže
  • na webu také najdete Průvodce soutěží (zatím pouze v Aj)

 

Věříme, že i v letošním roce společně vyvineme úsilí k dosažení obdobně skvělých výsledků jako v loňském roce 🙂 a zároveň stále platí očekávání EK, že každý řídící orgán bude garantovat min. 1 přihlášku (týká se pouze ŘO z fondů ERDF, FS a ESF (u JTF pouze pokud již bude mít nějaké vhodné ukončené projekty)). 

Obhajoba finalistů před porotou i slavnostní vyhlášení bude v rámci Týdne Regionů od 7. do 9. října tohoto roku. Vyhlášení soutěže se uskuteční 9. října a po dvou letech se tedy opět vrací zpátky do Bruselu, odpadá tak dvojí cestování finalistů.