O IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) patří mezi největší operační programy spolufinancované z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). IROP je zaměřen na rozvoj regionů – jeho podpora směřuje do všech krajů České republiky kromě hlavního města Prahy.

IROP 2021–2027

Pro období 2021-2027 má IROP z evropských fondů vyčleněnu částku přibližně 117,7 miliard korun, které v následujících letech rozdělí na projekty z těchto oblastí:

eGovernment a kyberbezpečnost

Integrovaný záchranný systém

Zelená infrastruktura měst a obcí

Silnice II. třídy

Vzdělávací infrastruktura

Sociální infrastruktura

Infrastruktura ve zdravotnictví

Kulturní dědictví a cestovní ruch

Komunitně vedený místní rozvoj

Čistá a aktivní mobilita

IROP 2014–2020

Pro období 2014-2020 měl IROP z evropských fondů vyčleněnu částku přibližně 163 miliard korun, které rozdělil na projekty z těchto oblastí:

Moderní a bezpečná doprava v regionech

Zvýšení transparentnosti a dostupnosti veřejné správy občanům a modernizace IZS

Infrastruktura sociálních služeb a sociální podnikání

Efektivní zdravotní péče

Energeticky úsporné bydlení

Lepší podmínky pro vzdělávání

Obnova a zpřístupnění kulturního dědictví