Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky

Popis projektu

Průmyslová škola Liberec patří k nejstarším v Libereckém kraji. Ze tří zde původně vyučovaných oborů – strojního, stavebního a chemického – se dodnes vyučují pouze obory strojírenské, k nimž navíc přibyla výuka oborů elektrotechnických. Škola si získala dobré jméno a to především díky kvalitní přípravě a vybavenosti absolventů, kteří z jejích oborů vycházejí.
Aby kvalita přípravy studentů pro jejich budoucí povolání zůstala zachována, bylo potřeba vybudovat další odborná pracoviště. Nástavba jednoho patra zvýšila počet odborných učeben a zvětšila zázemí pro žáky. Laboratoře byly navíc vybaveny nejnovějšími přístroji. Kvalitnější vzdělávání za použití moderních technologií teď zajišťuje žákům lepší uplatnění na trhu práce.

Perspektivní
Informace o projektu Kraj realizace: Liberecký kraj Příjemce dotace: Liberecký kraj Výše dotace: 74 439 914 Kč
Perspektivní
Informace o projektu Kraj realizace: Liberecký kraj Příjemce dotace: Liberecký kraj Výše dotace: 74 439 914 Kč
zpět na mapu projektů