Perspektivní

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky

Popis projektu

Průmyslová škola Liberec patří k nejstarším v Libereckém kraji. Ze tří zde původně vyučovaných oborů – strojního, stavebního a chemického – se dodnes vyučují pouze obory strojírenské, k nimž navíc přibyla výuka oborů elektrotechnických. Škola si získala dobré jméno a to především díky kvalitní přípravě a vybavenosti absolventů, kteří z jejích oborů vycházejí.
Aby kvalita přípravy studentů pro jejich budoucí povolání zůstala zachována, bylo potřeba vybudovat další odborná pracoviště. Nástavba jednoho patra zvýšila počet odborných učeben a zvětšila zázemí pro žáky. Laboratoře byly navíc vybaveny nejnovějšími přístroji. Kvalitnější vzdělávání za použití moderních technologií teď zajišťuje žákům lepší uplatnění na trhu práce.

Příjemce dotace

Liberecký kraj

Výše dotace

74 439 914 Kč
zpět na mapu projektů