Perspektivní

Dostupnost a kvalita vzdělávání ZŠ SMART

Popis projektu

Na soukromé základní škole SMART v Roudnici nad Labem kladou důraz na silné stránky žáků, vzájemnou spolupráci a pozitivní přístup k životu. K tomu, aby se jim dlouhodobě dařilo plnit tyto cíle, potřebují vhodné prostředí a moderní vybavení. Dotace z IROP jim v tomto snažení pomohla a díky ní získali pro svoji školu prostředky na nové vybavení do učeben přírodních věd, cizích jazyků a informatiky. Učitelům a žákům teď s výukou pomáhají notebooky, dataprojektor, profesionální měřiče a další pomůcky.

Příjemce dotace

Základní škola SMART

Výše dotace

1 106 455 Kč

Video o projektu

Fotogalerie

zpět na mapu projektů