Modernizace multifunkční odborné učebny v ZŠ a MŠ Karla Svolinského

Popis projektu

Díky spolupráci IROP a MAS Frýdlantsko-Beskydy využívají žáci i učitelé v Kunčicích pod Ondřejníkem nové vybavení počítačové učebny včetně moderních programů. Prostřednictvím speciálního softwaru děti lépe vstřebávají probíranou látku, jelikož na ně v průběhu studia působí mnohem více podnětných vjemů – “škola hrou” zde dostala úplně nový rozměr. Programy, které jsou využívány, zajišťují interaktivní výuku informatiky, fyziky, přírodopisu, anglického jazyka, chemie, prvouky, přírodovědy i technických prací. Kromě školní výuky s programy pracují i účastníci zájmových kroužků a další mimoškolní sdružení, která si kladou za cíl probudit v mladých lidech lásku k technologickým oborům.

Perspektivní
Informace o projektu Kraj realizace: Moravskoslezský kraj Příjemce dotace: Obec Kunčice pod Ondřejníkem Výše dotace: 924 500 Kč
Perspektivní
Informace o projektu Kraj realizace: Moravskoslezský kraj Příjemce dotace: Obec Kunčice pod Ondřejníkem Výše dotace: 924 500 Kč
zpět na mapu projektů