Perspektivní

Modernizace odborné učebny Technické dílny na ZŠ Loděnice

Popis projektu

V ZŠ Loděnice byla rekonstruována zastaralá učebna výtvarné výchovy na multifunkční dílnu pro výuku praktických činností i moderních technologií. Nedílnou součástí projektu bylo pořízení pomůcek a vybavení odpovídající současným trendům ve vzdělávání. Výsledkem je zrekonstruovaná a plně vybavená technická dílna, která zvýšila zájem žáků o další studium v technických oborech a v návaznosti na to i jejich šance na uplatnění na trhu práce.

Příjemce dotace

Základní škola Loděnice, okres Beroun

Výše dotace

2 267 554 Kč

Video o projektu

zpět na mapu projektů