Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš Větrník

Popis projektu

Vlivem nárůst počtu obyvatel řešilo město Dobříš otázku předškolního vzdělávání. V posledních letech bylo kvůli nedostatečné kapacitě mateřských škol odmítnuto více než 50% dětí. Ve školním roce 2015/2016 se jednalo o 68 dětí, a tento počet každým rokem narůstal. Z dotazníkového šetření přitom vyplynulo, že se o nepřijaté dítě často stará jeho dítěte, která většinou zůstává doma jako žena v domácnosti. Pro ni to ale často znamená ztrátu zaměstnání, pozdější horší uplatnění na trhu práce a příjem rodiny se tím celkově snižuje. V rámci projektu IROP proto vznikly v nové zděné patrové přístavbě umístěné vedle stávající budovy dvě nové třídy s nutným zázemím. Pomocí nákupu vybavení byla posílena kapacita kuchyně. Do nového pavilonu může nově docházet až 56 dětí, čímž se stávající kapacita školky navýšila ze 110 na 166 dětí.

Perspektivní
Informace o projektu Kraj realizace: Středočeský kraj Příjemce dotace: Město Dobříš Výše dotace: 19 502 499 Kč
Perspektivní
Informace o projektu Kraj realizace: Středočeský kraj Příjemce dotace: Město Dobříš Výše dotace: 19 502 499 Kč
zpět na mapu projektů