Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, II. Etapa

Popis projektu

Areál baziliky na Svatém Kopečku je mimořádně cennou barokní stavbou. Původně byla budova vystavěna jako třílodní románská bazilika s příčnou lodí a dvěma hranolovitými věžemi. Tuto podobu si však dlouho nezachovala, protože byla goticky přestavěna po požáru v roce 1258. Po vyplenění baziliky husity a dlouhém chátrání začala za opata Jana Lohelia její oprava a přestavba v renesančním stylu. V roce 1742 byla bazilika znovu poničena. Pod vedením italského architekta A. Luraga pak následovala barokní úprava stavby do podoby, jak ji v podstatě známe dnes.
Přestože velká část areálu zůstala zachována, část památky se nacházela v havarijním stavu, a tak nemohl být areál plnohodnotně využíván. Památka vyžadovala stavební a restaurátorskou obnovu. Při ní byla opravena okna i dveře, rekonstruovány podlahy a opraveny omítky. Zrekonstruovány byly fasády, vytápění a další. Rekonstrukce nakonec umožnila zpřístupnit nové prostory pro veřejnost.

Kulturní
Informace o projektu Kraj realizace: Olomoucký kraj Příjemce dotace: Královská kanonie premonstrátů na Strahově Výše dotace: 108 450 795 Kč
Kulturní
Informace o projektu Kraj realizace: Olomoucký kraj Příjemce dotace: Královská kanonie premonstrátů na Strahově Výše dotace: 108 450 795 Kč
zpět na mapu projektů