Kulturní

Obnova areálu kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují

Popis projektu

Revitalizace areálu kostela svatého Prokopa v Bezděkově nad Metují, který patří do tzv. broumovské skupiny kostelů, spočívala zejména v obnově pláště budovy kostela (obnoveny omítky a nátěr) a vyspravení hřbitovní zdi. Při rekonstrukci tohoto barokního skvostu architekta Kiliána Ignáce Diezenhofera byla odhalena celá řada tajemství – sto let stará časová schránka nebo záhadné úpravy starého obrazu.

Příjemce dotace

Římskokatolická farnost - děkanství Police nad Metují

Výše dotace

5 152 258 Kč
zpět na mapu projektů