Rekonstrukce a modernizace objektu Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína

Popis projektu

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, navazující na tradici rybářského učiliště, byla založena roku 1951. Od roku 2008 rozšířila obor působnosti také na vodní hospodářství a ekologii. Teoretická a praktická výuka na škole byly roztříštěny do několika od sebe vzdálených budov, mezi kterými byly žáci nuceni se přesouvat. Takový stav nebyl ani efektivní z hlediska výuky, ani bezpečný. Některé z budov se navíc nacházely v nevyhovujícím stavu. Nebyly bezbariérově dostupné a nedostačovaly hygienickým podmínkám. Ačkoliv je škola zaměřena výhradně na přírodní vědy, nedisponovala dostatečným množstvím odborných přírodovědných tříd a pedagogové neměli možnost pro poskytování praktických dovedností v rámci přírodovědných předmětů využívat nejnovější výukové metody. Výuka cizích jazyků probíhala ve dvou malých učebnách vytvořených ze skladů. Škola neměla k dispozici prostory, ve kterých by bylo možné konat přírodovědné semináře a konference. V rámci projektu byl proto rekonstruován nevyužívaný objekt bývalé obchodní akademie. Vybudovány a vybaveny byly dvě učebny cizích jazyků, dvě učebny pro sociální inkluzi, přírodovědná učebna, laboratoř chemie, kabinety nebo také vodní plocha slouží k výuce žáků. Nové odborné učebny a vybavení pořizované v rámci projektu významně zkvalitnily teoretickou i praktickou přípravu žáků pro jejich budoucí profesní život.

Perspektivní
Informace o projektu Kraj realizace: Jihočeský kraj Příjemce dotace: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň Výše dotace: 34 145 932 Kč
Perspektivní
Informace o projektu Kraj realizace: Jihočeský kraj Příjemce dotace: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň Výše dotace: 34 145 932 Kč
zpět na mapu projektů