Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava – Hošťálkovice

Popis projektu

Rychlost hraje při záchranných akcích hasičských sborů klíčovou roli a nároky na připravenost záchranných sborů rostou. Pokrok ostravských hasičů brzdil stav objektu, ve kterém se zbrojnice nacházela. Rozpraskaná podlaha a celkový špatný technický stav garážového stání neumožňoval rychlý výjezd k akcím. V budově chyběly šatny, umývárny, sklady materiálu, zázemí pro velitele jednotky nebo vzduchotechnika pro odvod spalin z garáže. Mimo jiné byla budova energeticky náročná, protože okna, střešní konstrukce a obvodové zdi nebyly dostatečně odizolované. Stavební úpravou prošla celá hasičská zbrojnice včetně vnitřní instalace, elektroinstalace, přípojky vody a kanalizace. Plochy v okolí stanice byly zpevněny. Revitalizace tak pomáhá eliminovat následky živelných pohrom a jiných mimořádných a krizových situací na obyvatelstvo a infrastrukturu.

Moderní
Informace o projektu Kraj realizace: Moravskoslezský kraj Příjemce dotace: Statutární město Ostrava Výše dotace: 11 022 156 Kč
Moderní
Informace o projektu Kraj realizace: Moravskoslezský kraj Příjemce dotace: Statutární město Ostrava Výše dotace: 11 022 156 Kč
zpět na mapu projektů