Perspektivní

Rekonstrukce skleníku a dílen ZŠ Nelsonská

Popis projektu

Pavilon Základní školy Osek v ulici Nelsonská se dočkal stavebních úprav, díky kterým škola nyní disponuje novými učebnami, kde se žáci věnují zejména zdokonalování praktických dovedností. V pavilonu po rekonstrukci nově sídlí dílny a skleník pro výuku přírodních věd a pracovních činností. Nové učebny slouží zejména žákům prvního stupně. Mimo stavebních úprav došlo ve skleníku a dílně i k estetickým zásahům – interiéry nyní zdobí spousta zeleně, která slouží jako okrasa i jako vzdělávací prvek (žáci se učí rozpoznávat rostliny). Škola se dlouhodobě snaží nabídnout svým žákům to nejlepší prostředí pro jejich vzdělání a vývoj a úspěšný projekt podpořený z IROP je dalším splněným cílem na jejich cestě.

Příjemce dotace

Město Osek

Výše dotace

1 900 000 Kč

Video o projektu

zpět na mapu projektů