Kulturní

Revitalizace kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu

Popis projektu

Národní kulturní památka kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu se po řadu let nacházela v neutěšeném stavu. V rámci důkladné revitalizace objektu došlo k obnovení omítek, opravám zdí, nosných prvků i střechy. Nově byl také instalován bezpečnostní systém chránící interiér i exteriér kostela před nezvanými návštěvníky.

Příjemce dotace

Římskokatolická farnost Bruntál

Výše dotace

15 628 866 Kč

Video o projektu

zpět na mapu projektů