Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Popis projektu

Cílem projektu je revitalizace – stavební obnova, zpřístupnění a zatraktivnění památky. A to především odstraněním havarijního či nevyhovujícího technického stavu částí NKP, zpřístupněním dosud nezpřístupněných prostor veřejnosti, zatraktivněním a rozšířením expozičních prostor a obnovou původních a vybudováním nových expozic a depozitářů, zvýšením bezpečnosti návštěvníků a ochrany budovy i vystavovaných exponátů a zpřístupněním prostor pro osoby zdravotně postižené.

Kulturní
Informace o projektu Kraj realizace: Středočeský kraj Příjemce dotace: Město Kutná Hora Výše dotace: 84 048 883 Kč
Kulturní
Informace o projektu Kraj realizace: Středočeský kraj Příjemce dotace: Město Kutná Hora Výše dotace: 84 048 883 Kč
zpět na mapu projektů