Revitalizace zadního traktu minoritského kláštera Znojmo s expozicí lapidária

Popis projektu

Myšlenka na revitalizaci zadního traktu minoritského kláštera ve Znojmě začala vznikat v roce 2013 společně s plánem, jak vhodně a citlivě využít ladem ležící prostor v zadní části kláštera.
V rámci revitalizace byla část podsbírky lapidária přemístěna z veřejnosti nepřístupných prostor znojemského hradu do venkovních reprezentativních prostor zadního traktu kláštera, díky čemuž se expozici podařilo zpřístupnit všem návštěvníkům. Prostory lapidária nyní slouží nejen za účelem prohlédnutí muzejních artefaktů, které byly dosud před veřejností skryty v depozitáři, ale také pro účely setkávání nebo odpočinku.

Kulturní
Informace o projektu Kraj realizace: Jihomoravský kraj Příjemce dotace: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Výše dotace: 6 875 818 Kč
Kulturní
Informace o projektu Kraj realizace: Jihomoravský kraj Příjemce dotace: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Výše dotace: 6 875 818 Kč
zpět na mapu projektů