Slatiňany – Šlechtická škola v přírodě

Popis projektu

Malebný zámek na úpatí Železných hor obklopený rozlehlým anglickým parkem láká svou netradiční moderností, přívětivou a pohodovou atmosférou a jednou z největších sbírek zabývajících se koňmi na světě. Gotická tvrz ze 14. století se během 600 let proměnila v moderní sídlo šlechtické rodiny Auerspergů, která zámek vlastnila po dvě staletí. Celková obnova zámeckého parku zabránila nejen postupující degradaci architektonicky i přírodně hodnotného areálu, ale poskytla zároveň efektivní možnosti jeho prezentace a využití pro kulturní a vzdělávací účely, konkrétně v případě „dětského hospodářství“, které v minulosti sloužilo k výchově šlechtických dětí (děti v této miniatuře statku pěstovaly zeleninu, staraly se o drobné zvířectvo, cílem bylo naučit je hodnotě lidské práce).

Návrat původního rozdělovacího plotu umožnil režim uzamykatelnosti části areálu, který posílil ochranu revitalizovaných přírodních a architektonických hodnot. Na ploše bývalých tenisových kurtů vzniklo dětské hřiště s herními prvky, dřevěnými prolézacími konstrukcemi, odpočinkovými lavičkami a dřevěným přístřeškem. Součástí bylo také vytvoření moderního bezbariérového návštěvnického centra, které nabízí návštěvníkům všechny potřebné služby včetně bezbariérového WC.

Kulturní
Informace o projektu Kraj realizace: Pardubický kraj Příjemce dotace: Národní památkový ústav Výše dotace: 107 941 860 Kč
Kulturní
Informace o projektu Kraj realizace: Pardubický kraj Příjemce dotace: Národní památkový ústav Výše dotace: 107 941 860 Kč
zpět na mapu projektů