Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad

Popis projektu

Velehrad ve Zlínském kraji je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Moravy a prvním cisterciáckým klášterem, který byl na Moravě postaven. Zahájení výstavby kláštera lze datovat do druhého desetiletí 13. století. Areál prošel během své historie několika proměnami. Tu poslední si vyžádal nevyhovující stav památky. Objekty kláštera jsou založeny na původních bažinách a mokřinách, což způsobuje, že vlhkost prosakuje do objektů a kondenzuje ve všech konstrukcích. To má za následek jak destruktivní narušení některých konstrukcí kláštera, tak poškození původních maleb, freskové výzdoby a kamenných prvků. Další ránu zasadil památce provoz Ústavu sociální péče, který si v historickém objektu vynutil nevhodné dispoziční změny s degradačním vlivem na konstrukce a povrchy.

V rámci obnovy národní kulturní památky byl objekt Baziliky Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě rekonstruován. Byly odstraněny nepůvodní a nevyhovující stavební prvky a provedeny konzervační práce. Zároveň byla zvýšena ochrana památky pomocí pořízení bezpečnostních prvků. Návštěvníci oceňují také vytvoření nových expozic a rozšíření nabídky návštěvnických okruhů.

Kulturní
Informace o projektu Kraj realizace: Zlínský kraj Příjemce dotace: Arcibiskupství olomoucké Výše dotace: 70 681 386 Kč
Kulturní
Informace o projektu Kraj realizace: Zlínský kraj Příjemce dotace: Arcibiskupství olomoucké Výše dotace: 70 681 386 Kč
zpět na mapu projektů