Perspektivní

Učebna odborných předmětů

Popis projektu

Studentům a vyučujícím ve Středním odborném učilišti technickém v Chotěboři chyběla specializovaná učebna, kde by se mohli věnovat praktické výuce měření prostřednictvím moderních technologií a vyhodnocování dat. Díky IROP zde nyní mají k dispozici přesně takovou učebnu, jakou potřebovali. Výrazně se tak zefektivnila výuka a také se razantně zvýšila konkurenceschopnost absolventů na trhu práce.

Příjemce dotace

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř

Výše dotace

456 964 Kč

Článek o projektu v našem Magazínu

zpět na mapu projektů