Perspektivní

Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských oborů – učebna metrologie a technického měření

Popis projektu

Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF nabízí vysokou úroveň vzdělávání ve strojírenských a elektrotechnických oborech. K tomu ji pomáhají i evropské dotace. Škola realizovala již 6 projektů podpořených z IROP. V rámci posledního projektu vybavila odborné učebny měřícími přístroji a měřidly.

Příjemce dotace

Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o.

Výše dotace

2 483 626 Kč

Video o projektu

zpět na mapu projektů