Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň

Popis projektu

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 bylo založeno v roce 1984. V současnosti je jediným zařízením v Plzeňském kraji, které se specializuje na výuku oborů se zaměřením na stavebnictví. V rozsáhlém areálu školy byl umístěn rovněž domov mládeže a školní jídelna, naopak výuka odborného výcviku probíhala mimo tento areál a byla roztříštěna do čtyř objektů. Přestože měl být areál původně pouze provizorní, dílny fungovaly v plném provozu ještě donedávna. Stávající objekty vzhledem ke svému stáří neodpovídaly svými parametry dnešnímu standardu odborné výuky. Vzhledem ke stáří a technickému stavu objektů byla škola zatížena vysokými náklady na vytápění. Nevyhovující byl také stav elektrických instalací nebo vodovodních rozvodů. Do střech zatékalo. V areálu proto byla vybudována a vybavena nová hala a tři odborné dílny pro výuku odborného výcviku žáků oborů vzdělání Truhlář, Instalatér a Malíř a lakýrník. Tím se výuka odborného výcviku sjednotila a celkově zefektivnila. Náklady na vytápění prostor díky modernizaci klesly v řádu stovek tisíc korun ročně.

Perspektivní
Informace o projektu Kraj realizace: Plzeňský kraj Příjemce dotace: Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Výše dotace: 40 179 461 Kč
Perspektivní
Informace o projektu Kraj realizace: Plzeňský kraj Příjemce dotace: Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Výše dotace: 40 179 461 Kč
zpět na mapu projektů