Zdravotnická záchranná služba ZK – Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín

Popis projektu

Téměř 600 000 obyvatel spoléhá na záchranné složky Zlínského kraje. Pro přípravu kvalifikovaných zdravotníků však chyběly dostatečné prostory, a tak bylo nutné výuku rozmělňovat do menších skupin a hledat kompromisy. Stav, kdy chybějící zázemí suplovaly garáže, či dokonce venkovní nádvoří, kde probíhá výjezd sanitních vozidel, byl dlouhodobě neudržitelný. Projekt z IROP markantně rozšířil jak možnosti, tak i rozlohu zázemí pro vzdělávání zdravotníků. Moderní vybavení pomáhá frekventantům kurzů přiblížit se reálným podmínkám v krizové situaci.

Moderní
Informace o projektu Kraj realizace: Zlínský kraj Příjemce dotace: Zlínský kraj Výše dotace: 18 593 294 Kč
Moderní
Informace o projektu Kraj realizace: Zlínský kraj Příjemce dotace: Zlínský kraj Výše dotace: 18 593 294 Kč
zpět na mapu projektů