Seminář pro příjemce IROP II 10.09.2024

Čas a místo události

09:00 - 13:30

Centrum pro regionální rozvoj České republiky si Vás dovoluje pozvat na seminář k administraci projektů ve fázi realizace, který se bude konat dne 10. září 2024.

Místem konání semináře je Centrum pro regionální rozvoj České republiky – Evropský dům, U Jezu 525/4, Liberec – zasedací místnost ve 2.patře

Prezentace přednesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Prosíme, potvrďte svou účast nejpozději do 6.9.2024 do 14:00 hodin

V rámci akce “Seminář pro žadatele IROP” pořádaného Centrem pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být následně zveřejněny na webových stránkách organizace, v tisku a v dalších médiích. Centrum nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Případné dotazy směřujte na email: barbora.starcova@crr.cz

Upozornění – jedná se o totožný seminář, který proběhl 11.června 2024

Zpět na výpis měsíce září