Videogalerie

Vyberte typ projektu

V kutnohorské mincovně můžete najít stříbrný poklad ‒ nebo si vyrazit vlastní groš

Vlašský dvůr je od středověku klenotem českých panovníků. Zdejší měna tehdy v Evropě patřila k žádaným platidlům a českým králům zajišťovala značný vliv. Dnes si…

Kulturní Středočeský kraj

Rekonstrukce nemovitosti a pořízení automobilu v Obci Hvožďany za účelem rozšíření terénních sociálních služeb na území MAS Podbrdsko

V regionu Podbrdsko ještě před časem nebyly dostupné žádné terénní sociální služby. To se změnilo díky realizaci projektu podpořeného z IROP – v obci Hvožďany…

Aktivní Středočeský kraj

Investice: BISTRO A KAVÁRNA S PŘÍBĚHEM

Sociální podnik Bistrokrámek PŘÍBĚH se nachází za Davlí ve směru na Slapy. Obchůdek s kavárnou je kousek od řeky a lze si zde nakoupit prvotřídní…

Aktivní Středočeský kraj

Vybudování odborné učebny se zázemím ve školním zahradnictví SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

Začínající zahradníci, zemědělci a farmáři potřebují vhodné výukové prostředí, které je připraví na jejich profesi. SOŠ a SOU v Horkách nad Jizerou se také díky…

Perspektivní Středočeský kraj

Modernizace odborné učebny Technické dílny na ZŠ Loděnice

V ZŠ Loděnice byla rekonstruována zastaralá učebna výtvarné výchovy na multifunkční dílnu pro výuku praktických činností i moderních technologií. Nedílnou součástí projektu bylo pořízení pomůcek…

Perspektivní Středočeský kraj

Vybudování Centra Akademie techniky

V Rakovníku mají děti a mládež možnost rozšířit si obzory nad rámec běžného studia. V Centru Akademie techniky se mohou vzdělávat v oblasti robotiky, práce…

Perspektivní Středočeský kraj

Udržitelný urbanismus na základě územní studie krajiny

Správní území obce s rozšířenou působností Kladno se rozkládá na 351 km2. Do oblasti se stěhuje mnoho nových rodin, které nově obydlují dosud nezastavěné části.…

Moderní Středočeský kraj

Výstavba mateřské školy Březová-Oleško

Obec Březová-Oleško nacházející se nedaleko Prahy čítá přes 1 000 trvale hlášených obyvatel. V lidnaté obci chyběla školka a rodiče tak byli nuceni děti buď…

Perspektivní Středočeský kraj