Centrum denních služeb Další cesta

Popis projektu

Denní stacionář Centrum denních služeb Další cesta v Cholticích volně navazuje na Základní školu a Praktickou školu SVÍTÁNÍ o.p.s. v Pardubicích, jejímž hlavním posláním je poskytovat dětem, mládeži a dospělým lidem se zdravotním postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb a možností. Centrum je vybaveno relaxační a pracovní částí. Pro klienty organizuje společné výlety, tvoření a výtvarné aktivity v dílně, společně pracují na cvičné zahrádce, vaří, hrají na hudební nástroje nebo cvičí a tančí. Obecně je cílem pomoc klientům ve všech činnostech od hygieny po jednání s úřady.

Aktivní
Informace o projektu Kraj realizace: Pardubický kraj Příjemce dotace: Další cesta z.s. Výše dotace: 4 329 681 Kč
Aktivní
Informace o projektu Kraj realizace: Pardubický kraj Příjemce dotace: Další cesta z.s. Výše dotace: 4 329 681 Kč
zpět na mapu projektů