Centrum denních služeb Olomouc, 1. Máje a související infrastruktura