Aktivní

Komunitní centrum “Dům farní rodiny” Soběšovice

Popis projektu

V Soběšovicích se podařilo i díky podpoře z IROP vybudovat komunitní centrum Dům farní rodiny. Nabízejí zde aktivity, které slouží jako prevence a podpora pro občany, kterým hrozí sociální vyloučení. Komunitní centrum funguje nejen jako poradna, např. pro matky samoživitelky, ale i jako zázemí pro různé církevní aktivity.

Příjemce dotace

Římskokatolická farnost Domaslavice

Výše dotace

4 744 393 Kč

Fotogalerie

zpět na mapu projektů