Nákup nízkoemisních vozidel pro MAD v Děčíně

Popis projektu

Dopravní podnik města Děčín při přepravě cestujících používal některé již starší nevyhovující autobusy využívající naftový pohon. Autobusy nesplňovaly závaznou normu Evropské unie z roku 2000 stanovující limitní hodnoty škodlivin vypouštěných do ovzduší, přestože požadavky EU se od té doby ještě zpřísnily. Podnik však neměl dostatek finančních prostředků na modernizaci celého vozového parku.

V rámci projektu IROP bylo nakoupeno 21 nových nízkopodlažních bezbariérových vozidel, která splňují nejnovější kritéria EU. Kromě přímého pozitivního dopadu na životní prostředí modernizace také zatraktivnila hromadnou dopravu, a tím přispěla k omezení individuální dopravy automobilem.

Dostupný
Informace o projektu Kraj realizace: Ústecký kraj Příjemce dotace: Dopravní podnik města Děčína, a.s. Výše dotace: 111 013 000 Kč
Dostupný
Informace o projektu Kraj realizace: Ústecký kraj Příjemce dotace: Dopravní podnik města Děčína, a.s. Výše dotace: 111 013 000 Kč
zpět na mapu projektů