Národopisné muzeum Plzeňska se znovu otevřelo veřejnosti

Národopisné muzeum Plzeňska, součást Západočeského muzea v Plzni, prošlo v letech 2021–2023 rozsáhlou revitalizací. Rekonstrukcí historických budov muzea vznikly moderní, atraktivní prostory pro prezentaci muzejních sbírek.

Rekonstrukce zahrnovala opravu dvou památkově významných budov, ve kterých muzeum sídlí – Chotěšovského a Gerlachovského domu. Ty jsou propojené zadními trakty do jednoho funkčního celku. Díky rekonstrukci vznikly moderní výstavní prostory, které odpovídají současným standardům.

Slavnostní prezentace s účastí CRR

V úterý 23. dubna se přímo v prostorách muzea uskutečnila slavnostní prezentace výsledků projektu. Za Centrum pro regionální rozvoj (CRR) se jí zúčastnila ředitelka plzeňské pobočky Magda Sýkorová, která k projektu řekla:

„Revitalizace Západočeského muzea uzavírá trojici úspěšných projektů, na kterých jsme s příjemcem spolupracovali. Spolu s depozitářem v Rokycanech a revitalizací vodního hamru v Dobřívi, získalo muzeum na dotacích z IROP bezmála 122 milionů korun. A my se už těšíme na další hezké projekty a bezproblémovou spolupráci.“

Dva nové návštěvnické okruhy

Součástí projektu bylo kromě rekonstrukce historicky cenných budov také zpřístupnění Centra experimentální etnologie a především vytvoření nové stálé expozice. Tu tvoří dva návštěvnické okruhy:

První okruh („Z vesnice do města“) se věnuje období let 1830–1900 a představuje život jednotlivce z venkovského prostředí. Zahrnuje dobu od jeho narození až po konec produktivního věku, kterého se dožil už v měšťanském prostředí Plzně.

Návštěvníci se mohou mimo jiné seznámit s tehdejším vzdělávacím systémem. Dozví se také, jak vypadala každodenní realita dospívání, jaké možnosti obživy se nabízely a jak lidé ve městě trávili volný čas.

Druhý okruh („Obživa, oděv, zvyky“) je zaměřený na oblékání a vybrané způsoby obživy, a to jak v samotné Plzni, tak v příměstských oblastech plzeňského venkova.

Nižší náklady na energie, vyšší komfort pro návštěvníky

Projekt s sebou přinesl i další pozitiva. V muzeu teď mají návštěvníci k dispozici bezbariérový přístup a další služby odpovídající evropským standardům. Exponáty ze sbírek muzea jsou kvalitněji prezentované a také lépe zabezpečené.

V rámci rekonstrukce se v objektech muzea nainstalovala energeticky úsporná zařízení a odstranily se zastaralé technologie, což přispělo ke snížení nákladů na energie.

Proměna Národopisného muzea Plzeňska umožňuje návštěvníkům se ještě lépe seznámit s bohatým kulturním dědictvím místního regionu a posouvá kvalitu jejich zážitku na evropskou úroveň.