Modernizace vybavení nemocnice v Havlíčkově Brodě

Nemocnice v Havlíčkově Brodě poskytuje se svými 534 lůžky péči o zdraví pacientů na 19 odděleních. Aby nemocnice dostála vysokým nárokům na zdravotnickou péči, její sestry a lékaři se neustále vzdělávají a seznamují s nejnovějšími trendy. Zabezpečit veškerou obnovu přístrojového zařízení však pro nemocnici není finančně možné. Některé přístrojové vybavení bylo zastaralé, poruchové a provozně náročné, jiné zcela chybělo.

V rámci projektu bylo vybavení nemocnice modernizováno. Nové přístroje v perinatologickém centru a při dalších oborech návazné péče nyní pomáhají se včasnou diagnostikou nemocí, snížením doby rekonvalescence a pomáhají snížit riziko recidivy. V oblasti péče o zdravý vývoj dítěte těsně po porodu byl zaveden systém Rooming-in, který umožňuje společný pobyt maminky s dítětem 24 hodin denně.