Magnetická rezonance v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Popis projektu

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa je jediným poskytovatelem akutní zdravotní péče na Českolipsku, a tak zajišťuje základní péči pro oblast cca 110 000 obyvatel. V letních měsících díky turistickému ruchu (Máchovo jezero, Sloup v Čechách, Lužické hory aj.) k tomuto počtu navíc přibývají četní rekreanti a návštěvníci regionu. Aby nemocnice dostála vysokým nárokům na zdravotnickou péči, její lékaři a sestry se pořád vzdělávají a seznamují s nejnovějšími trendy. Neustále obnovovat stárnoucí zařízení a přístrojové vybavení pro ni však není finančně možné.

V rámci projektu proto byla v oblasti péče o zdraví pořízena nová moderní diagnostická technika. Především jde o přístrojové vybavení pro vyšetření břicha, cév a měkkých tkání včetně prsů, doplnění diagnostických přístrojů v oblasti pediatrie, traumatologie, chirurgie nebo interny nebo obnovu zařízení JIP.

Projekt je dalším krůčkem na dlouhé cestě zkvalitňování a zatraktivňování následné zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení.

Zdravý
Informace o projektu Kraj realizace: Liberecký kraj Příjemce dotace: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Výše dotace: 26 596 407 Kč
Zdravý
Informace o projektu Kraj realizace: Liberecký kraj Příjemce dotace: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Výše dotace: 26 596 407 Kč
zpět na mapu projektů