Zvýšení kvality návazné péče – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

Popis projektu

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je největším zdravotnickým zařízením na severu Čech. Ročně je zde hospitalizováno okolo 45 000 pacietů. V rámci 40 specialozovaných oddělení nabízí zdravotní péči v oblasti kardiologie, onkogynekologie, perinatologie nebo urologie. Je držitelen mnoha certifikátů potvrzujících kvalitu jí nabízených služeb. Aby si služby zachovaly kvalitu i v průběhu let a léčba probíhala v souladu s aktuálními trendy a technologiemi v lékařství, je nutné do jejich rozvoje stále investovat.
V rámci projektu proto bylo staré poruchové a finančně nákladné přístrojové vybavení vyměněno za nové a moderní vybavení. Nové přístroje zajišťují na oddělení návazné péče účinější léčbu a větší komfort pacientů.

Zdravý
Informace o projektu Kraj realizace: Ústecký kraj Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s. Výše dotace: 81 915 062 Kč
Zdravý
Informace o projektu Kraj realizace: Ústecký kraj Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s. Výše dotace: 81 915 062 Kč
zpět na mapu projektů