Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a. s.

Popis projektu

Uherskohradišťská nemocnice poskytuje komplexní ambulantní a lůžkovou péči ve všech základních oborech jako je gynekologie a porodnictví, chirurgie, vnitřní lékařství nebo dětské lékařství a v mnoha dalších chirurgických a interních oborech návazné péče. Nemocnice se snaží neustále zkvalitňovat nabízené služby a řídit se nejnovějšími trendy. V rámci zkvalitňování postavila nové pavilony chirurgických a interních oborů. Na modernizaci přístrojů na odděleních návazné péče ale nemocnici chybělo dostatečné množství finančních prostředků.
V rámci projektu byly staré poruchové a provozně náročné přístroje nahrazeny novými, splňujícími veškeré požadavky na kvalitní lékařkou péči. Tyto přístroje slouží k zajištění diagnostiky, léčby nebo záchytu časných stádií onemocnění. Nové přístroje zajišťují na oddělení návazné péče účinější léčbu a větší komfort pacientů.

Zdravý
Informace o projektu Kraj realizace: Zlínský kraj Příjemce dotace: Uherskohradišťská nemocnice a.s. Výše dotace: 79 419 304 Kč
Zdravý
Informace o projektu Kraj realizace: Zlínský kraj Příjemce dotace: Uherskohradišťská nemocnice a.s. Výše dotace: 79 419 304 Kč
zpět na mapu projektů