Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov příspěvkové organizaci

Popis projektu

Nemocnice Vyškov poskytuje jako jediné nemocniční zařízení v okrese léčebnou péči pro více než 90 000 obyvatel. Péče je poskytována v oblastech chirurgie, urologie, neurologie, rehabilitace a dalších. Nemocnice navíc na základě osvědčení zajišťuje komplexní léčbu pacientů s cévními mozkovými příhodami.
Pro zajištění řádného fungování návazné péče a udržení vysokého standardu specializované péče o pacienty s cévními mozkovými příhodami je nezbytné průběžně modernizovat prostory a diagnostické a léčebné přístroje. Některé přístroje centra návazné péče již byly poruchové a celkově nákladné na údržbu. V rámci projektu IROP byly nakoupeny přístroje nové a zázemí bylo modernizováno. Díky tomu se podařilo zvýšit bezpečnost lékařských výkonů a komfort poskytované péče pro pacienty.

Zdravý
Informace o projektu Kraj realizace: Jihomoravský kraj Příjemce dotace: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Výše dotace: 86 394 996 Kč
Zdravý
Informace o projektu Kraj realizace: Jihomoravský kraj Příjemce dotace: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Výše dotace: 86 394 996 Kč
zpět na mapu projektů