Obec Palkovice řekla dost zbytečným nehodám

01. srpna 2020

V Moravskoslezském kraji se mohou chodci radovat z bezpečného přechodu přes řeku Olešná. V obci Palkovice bylo ještě donedávna běžnou praxí přecházet tok řeky Olešné po staré úzké lávce. Z té pak chodci museli pokračovat po silnici, protože mezi řekou a dopravní komunikací nebyl dostatek místa na výstavbu chodníku. Takovýto způsob přemisťování se z jednoho břehu řeky na druhý byl vždy velmi riskantní, a dokonce došlo k několika dopravním nehodám, při nichž byli chodci zraněni.

Zvýšení bezpečnosti pěších i dopravního provozu bylo tedy jedním z hlavních důvodů, proč obec zareagovala žádostí o výstavbu nové bezpečné lávky, která by zároveň splňovala i podmínky bezbariérovosti. 

Díky finanční podpoře z IROP bylo možné postavit lávku, která přímo navazuje na chodník ve směru Frýdek-Místek a také autobusovou zastávku, čímž se riziko úrazu velmi eliminovalo. Na levý břeh řeky, kde stojí výše zmíněná autobusová zastávka, lze dnes přejít pohodlně i s dětským kočárkem a bez pocitu ohrožení. 

Nová lávka je na pravém břehu přímo napojena na asfaltovou plochu a místní komunikaci před hasičskou zbrojnicí. V blízkosti se nachází také kulturní dům s kinem a jiné veřejné objekty, které tak lidé mohou v klidu využívat. Lávka a její okolí se dočkaly i náležitého dopravního značení, což podpořilo nejen bezpečnost obyvatel, ale i  kvalitu dopravní infrastruktury.  

Navíc v blízkosti nové lávky a dopravní komunikace jsou postaveny rodinné domy, jejichž obyvatelé velmi ocenili mnohem větší pocit bezpečí při návratu domů.

Výstavba lávky má pozitivní vliv i na celkový charakter a prezentaci obce. Ať už se jedná přímo o obyvatele Palkovic, návštěvníky, nebo osoby cestující za prací a službami do města či ven, nová lávka zpříjemnila život všem, kteří se chtějí obcí pohybovat bezpečně a bezstarostně.  

Dostupný
Kraj realizace: Moravskoslezský kraj
Příjemce dotace: Obec Palkovice
Výše dotace: 1 871 589 Kč

1542 kilometrů cyklostezek a cyklotras

Cyklotrasa je cesta označená značkami pro kola, kdežto cyklostezku musel někdo vybudovat. V ČR platila obojí z velké části Evropská unie. A dohromady to vydalo na vzdálenost, která i vášnivého cyklistu zabaví prakticky na celou sezónu. A asi málokdo si uvědomí, že nová cyklostezka obvykle umožní vznik nového stánku s občerstvením, rozšíření blízké hospody, hotelu a další rozvoj služeb.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

V Moravskoslezském kraji se mohou chodci radovat z bezpečného přechodu přes řeku Olešná. V obci Palkovice bylo ještě donedávna běžnou praxí přecházet tok řeky Olešné po staré úzké lávce. Z té pak chodci museli pokračovat po silnici, protože mezi řekou a dopravní komunikací nebyl dostatek místa na výstavbu chodníku. Takovýto způsob přemisťování se z jednoho břehu řeky na druhý byl vždy velmi riskantní, a dokonce došlo k několika dopravním nehodám, při nichž byli chodci zraněni.

Zvýšení bezpečnosti pěších i dopravního provozu bylo tedy jedním z hlavních důvodů, proč obec zareagovala žádostí o výstavbu nové bezpečné lávky, která by zároveň splňovala i podmínky bezbariérovosti. 

Díky finanční podpoře z IROP bylo možné postavit lávku, která přímo navazuje na chodník ve směru Frýdek-Místek a také autobusovou zastávku, čímž se riziko úrazu velmi eliminovalo. Na levý břeh řeky, kde stojí výše zmíněná autobusová zastávka, lze dnes přejít pohodlně i s dětským kočárkem a bez pocitu ohrožení. 

Nová lávka je na pravém břehu přímo napojena na asfaltovou plochu a místní komunikaci před hasičskou zbrojnicí. V blízkosti se nachází také kulturní dům s kinem a jiné veřejné objekty, které tak lidé mohou v klidu využívat. Lávka a její okolí se dočkaly i náležitého dopravního značení, což podpořilo nejen bezpečnost obyvatel, ale i  kvalitu dopravní infrastruktury.  

Navíc v blízkosti nové lávky a dopravní komunikace jsou postaveny rodinné domy, jejichž obyvatelé velmi ocenili mnohem větší pocit bezpečí při návratu domů.

Výstavba lávky má pozitivní vliv i na celkový charakter a prezentaci obce. Ať už se jedná přímo o obyvatele Palkovic, návštěvníky, nebo osoby cestující za prací a službami do města či ven, nová lávka zpříjemnila život všem, kteří se chtějí obcí pohybovat bezpečně a bezstarostně.