Rodinné domy jako nový životní styl pro klienty sociálních služeb

08. září 2020

Před rokem 1989 bylo běžnou praxí, že lidé s fyzickým či mentálním postižením trávili celé dny zavření ve velkokapacitních ústavech. To vedlo k jejich vyčlenění z běžného života a společnosti. Snahu vyjet ze zajetých kolejí projevila příspěvková organizace Nové Zámky, která zajišťuje péči o 157 klientů ve dvou velkokapacitních ústavních zařízeních. V rámci projektu IROP organizace nakoupila a vybavila tři rodinné domy pro 17 uživatelů. Uživatelé služeb tak nyní nemusí žit v izolaci ústavu, ale mohou prožívat kvalitnější život spolu s širší komunitou v rodinném domě.

Aktivní
Kraj realizace: Olomoucký kraj
Příjemce dotace: Olomoucký kraj
Výše dotace: 8 862 144 Kč

2 079 bytů

Život nás krutě zkouší. Stačí jedna chyba nebo obyčejná smůla a člověk přijde o střechu nad hlavou. Mnozí důchodci, invalidé nebo matky samoživitelky na jiné bydlení se svými příjmy prostě nedostáhnou. Pro obce, církve a neziskovky je provoz sociálních bytů zase velmi drahý.  

V Unii se proto rozhodli těmto lidem pomoci. Z evropských peněz se postavilo, zrekonstruovalo a vybavilo 2079 sociálních bytů, které jsou záchranným kruhem pro ty, kdo by se jinak utopili.  

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let