Sociálně terapeutické dílny v Chelčického domově sv. Linharta

08. září 2020

Chelčický domov sv. Linharta poskytuje od svého založení v roce 2010 v objektu zrekonstruované bývalé fary v Chelčicích služby sociálně terapeutické dílny. Vybudovat zde sociální zařízení bylo prvotní myšlenkou, o které bylo definitivně rozhodnuto po spojení objektu s Domovem sv. Anežky. Sociální zařízení poté začalo jakožto jediný poskytovatel těchto služeb na Vodňansku sloužit osobám s mentálním postižením. Služby pomáhaly 17 stálým uživatelům zvýšit soběstačnost, zapojit se do pracovního procesu nebo si vyzkoušet nové aktivity jako je keramika, malování nebo tvorba přívěšků. Prostory, které měl domov k dispozici však byly nedostatečné. Noví žadatelé byli odmítáni a stávající vytvářeli příliš velké skupiny, s nimiž bylo náročné pracovat.

Díky projektu IROP se podařilo objekt zrekonstruovat a vybavit nové prostory, které umožnily rozšířit okruh nabízených služeb o terénní pečovatelskou službu, sociální rehabilitaci nebo sociálně aktivizační služby. Noví zájemci mají nyní dveře opět otevřené.

Aktivní
Kraj realizace: Jihočeský kraj
Příjemce dotace: Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Výše dotace: 11 731 695 Kč

2 477 podpořených služeb

Důstojný život si zaslouží i ti, kteří v něm neměli tolik štěstí – lidé s handicapem, nezaměstnaní, samoživitelé, ale i lidé s nízkými příjmy. Jenže neziskovky to samy neutáhnou. 

Ještě že jim pomáhají evropské peníze. Vždyť díky nim mají sociální pracovníci a pracovnice konečně vybavení a důstojné prostory, ve kterých můžou se svými klienty pracovat. S ekologickými auty se navíc dostanou až k nim domů a usnadní život jejich rodinám.

Každý člověk má právo být součástí společnosti. A EU pro to dělá maximum.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let