Zásluhou sociálních služeb města Jilemnice našel vdovec nový smysl života

29. března 2023

Těžko říct, jak by pan Pavel jinak dopadl. Po smrti manželky se dostal do těžké životní situace. Do běžného života se vrátil díky sociálním službám, které nově mají zázemí v Jilemnici. Pomáhají tady desítkám lidí zapojit se do života.

„Pan Pavel trpí duševním onemocněním. Po smrti své manželky, na kterou byl velmi fixovaný, si nevěděl rady. Nevěděl, co se životem a chodem domácnosti,“ popisuje Daniela Rejlová z odboru rozvoje, investic a majetku Městského úřadu v Jilemnici. 

Přestal pít, naučil se hospodařit a přestěhoval se do vlastního domku

Situace byla pro pana Pavla natolik tíživá, že navštívil sociální pracovnici na úřadě, která mu ochotně pomohla s tím, jak pracovat s příjmy a výdaji. „V tu dobu se k němu do bytu začali stahovat lidé z ulice, začal víc pít,“ vysvětluje zaměstnankyně města. Sociální pracovnice ho proto nasměrovala na sociální službu, která podporuje samostatné bydlení. 

„Vedli ho nejen k tomu, aby si našel nové zaměstnání, ale také nový smysl života a neutápěl se ve svém smutku. Vzhledem k tomu, že má pan Pavel částečný invalidní důchod, bylo prakticky nemožné mu najít práci v běžném zaměstnání, proto mu našli chráněné bydlení v Jablonci nad Nisou,“ říká Daniela Rejlová. Právě v Jablonci měl klient rodinný domek, který zrekonstruoval za peníze, které získal prodejem jilemnického bytu.

Nyní pan Pavel chodí do práce do chráněné dílny a více než rok abstinuje. „Díky intenzivní práci se ho podařilo znovu dostat do běžného života,“ dodává úřednice. 

K vybudování zázemí pomohly fondy Evropské unie 

Sociální služby v Jilemnici jsou lépe dostupné díky téměř 5,5 milionům korun z fondů Evropské unie poskytnutých prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Vzniklo zde zázemí pro čtyři druhy sociálních služeb ‒ pečovatelskou službu, podporu samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitaci. 

„Cílem bylo, aby si služby, které mají sídlo mimo obec s rozšířenou působností Jilemnice, zde vytvořily detašované pracoviště, a tím byly obyvatelům dostupnější,“ uvádí Daniela Rejlová z radnice. Kromě samotného města jsou tak služby k dispozici i dvaceti okolním obcím. 

Ambulantně poskytované služby jako sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby je možné navštívit i mimo stanovené úřední hodiny. Pracovníci služeb vyjíždějí za klienty i do místa jejich pobytu. Když to lidé potřebují, doprovázejí je i na úřady, k lékaři nebo na nákupy.

Největší využití v minulém roce měla sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, kterou využilo 25 dospělých a 38 dětí z celkem dvaceti rodin. Cílem je udržení rodiny pohromadě: učí je hospodařit s penězi, připravují děti do školy a pomáhají vyřizovat věci na úřadech. Pečovatelskou službu využilo devatenáct klientů, podporu samostatného bydlení třináct klientů. Sociální rehabilitaci využilo pět lidí, z nichž jeden si našel práci. 

Spolufinancováno z IROP prostřednictvím nositele MAS “Přiďte pobejt!” z.s.

Aktivní
Kraj realizace: Liberecký kraj
Příjemce dotace: Město Jilemnice
Výše dotace: 5 463 637 Kč

2 477 podpořených služeb

Důstojný život si zaslouží i ti, kteří v něm neměli tolik štěstí – lidé s handicapem, nezaměstnaní, samoživitelé, ale i lidé s nízkými příjmy. Jenže neziskovky to samy neutáhnou. 

Ještě že jim pomáhají evropské peníze. Vždyť díky nim mají sociální pracovníci a pracovnice konečně vybavení a důstojné prostory, ve kterých můžou se svými klienty pracovat. S ekologickými auty se navíc dostanou až k nim domů a usnadní život jejich rodinám.

Každý člověk má právo být součástí společnosti. A EU pro to dělá maximum.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Těžko říct, jak by pan Pavel jinak dopadl. Po smrti manželky se dostal do těžké životní situace. Do běžného života se vrátil díky sociálním službám, které nově mají zázemí v Jilemnici. Pomáhají tady desítkám lidí zapojit se do života.

„Pan Pavel trpí duševním onemocněním. Po smrti své manželky, na kterou byl velmi fixovaný, si nevěděl rady. Nevěděl, co se životem a chodem domácnosti,“ popisuje Daniela Rejlová z odboru rozvoje, investic a majetku Městského úřadu v Jilemnici. 

Přestal pít, naučil se hospodařit a přestěhoval se do vlastního domku

Situace byla pro pana Pavla natolik tíživá, že navštívil sociální pracovnici na úřadě, která mu ochotně pomohla s tím, jak pracovat s příjmy a výdaji. „V tu dobu se k němu do bytu začali stahovat lidé z ulice, začal víc pít,“ vysvětluje zaměstnankyně města. Sociální pracovnice ho proto nasměrovala na sociální službu, která podporuje samostatné bydlení. 

„Vedli ho nejen k tomu, aby si našel nové zaměstnání, ale také nový smysl života a neutápěl se ve svém smutku. Vzhledem k tomu, že má pan Pavel částečný invalidní důchod, bylo prakticky nemožné mu najít práci v běžném zaměstnání, proto mu našli chráněné bydlení v Jablonci nad Nisou,“ říká Daniela Rejlová. Právě v Jablonci měl klient rodinný domek, který zrekonstruoval za peníze, které získal prodejem jilemnického bytu.

Nyní pan Pavel chodí do práce do chráněné dílny a více než rok abstinuje. „Díky intenzivní práci se ho podařilo znovu dostat do běžného života,“ dodává úřednice. 

K vybudování zázemí pomohly fondy Evropské unie 

Sociální služby v Jilemnici jsou lépe dostupné díky téměř 5,5 milionům korun z fondů Evropské unie poskytnutých prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Vzniklo zde zázemí pro čtyři druhy sociálních služeb ‒ pečovatelskou službu, podporu samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitaci. 

„Cílem bylo, aby si služby, které mají sídlo mimo obec s rozšířenou působností Jilemnice, zde vytvořily detašované pracoviště, a tím byly obyvatelům dostupnější,“ uvádí Daniela Rejlová z radnice. Kromě samotného města jsou tak služby k dispozici i dvaceti okolním obcím. 

Ambulantně poskytované služby jako sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby je možné navštívit i mimo stanovené úřední hodiny. Pracovníci služeb vyjíždějí za klienty i do místa jejich pobytu. Když to lidé potřebují, doprovázejí je i na úřady, k lékaři nebo na nákupy.

Největší využití v minulém roce měla sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, kterou využilo 25 dospělých a 38 dětí z celkem dvaceti rodin. Cílem je udržení rodiny pohromadě: učí je hospodařit s penězi, připravují děti do školy a pomáhají vyřizovat věci na úřadech. Pečovatelskou službu využilo devatenáct klientů, podporu samostatného bydlení třináct klientů. Sociální rehabilitaci využilo pět lidí, z nichž jeden si našel práci. 

Spolufinancováno z IROP prostřednictvím nositele MAS “Přiďte pobejt!” z.s.