Krkonošské muzeum – expozice Památník zapadlých vlastenců v Pasekách na Jizerou