Obnova vozového parku MHD v DPO I. – lokalita Hranečník