Rekonstrukce domu čp. 319/II Sládkova ulice pro sociální bydlení