Vznik Gočárovy galerie v Automatických mlýnech v Pardubicích