Dopravní terminál Sázava

Popis projektu

Sázava ležící na řece Sázavě v okrese Benešov čítá téměř 4 tisíce obyvatel. Zdejší autobusové nádraží bylo vybudováno v šedesátých letech minulého století jako investice do rozvoje sklářského průmyslu. Autobusový provoz zajišťoval návoz a odvoz pracovníků skláren do okolních sídel. V průběhu let přestal terminál splňovat soudobé požadavky. Nezajišťoval ochranu před povětrnostními vlivy, byl nevhodně osvětlen a nesplňoval požadavky na bezpečnost chodců, informovanost cestujících o spojích ani požadavky bezbariérovosti. Protože neměl areál nádraží stojany na kola, neumožňoval cyklistům kombinovat cyklodopravu s dopravou hromadnou.
Aby se hromadná doprava ve městě zatraktivnila a zlepšil se komfort a bezpečnost cestujících, byl přestupní uzel mezi vlakovou a autobusovou dopravou modernizován. V rámci modernizace byla budována parkovište K+R, B+R a P+R, která nyní umožňují cestujícím využat kombinovanou dopravu. Nové přechody pro chodce, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky zajišťují větší bezpečnost cestujících. Přístřešky autobusových zastávek dělají cestu komfortnější. Zvýšení informovanosti o spojích vlaků řeší elektronická informační tabule.

Dostupný
Informace o projektu Kraj realizace: Středočeský kraj Příjemce dotace: Město Sázava Výše dotace: 26 441 511 Kč
Dostupný
Informace o projektu Kraj realizace: Středočeský kraj Příjemce dotace: Město Sázava Výše dotace: 26 441 511 Kč
zpět na mapu projektů