Futureum v Ostravě propojuje minulost s budoucností

04. března 2024

Dvě budovy, které byly součástí dřívějšího průmyslového areálu dolu Hlubina, nedávno změnily kabát a nyní slouží moderní době. Z bývalé výklopny a mlýnice černého uhlí se stal velkorysý prostor pro výstavy, přednášky a jiné akce. Nese název Futureum a jeho význam je vskutku celoevropský.
Výklopna vagónů a mlýnice uhlí byly součástí komplexu propojujícího černouhelný důl, koksovnu a vysokou pec, který v ostravských Vítkovicích vznikl v roce 1829. Oba objekty přestaly svému průmyslovému účelu sloužit v roce 1997. A pak začaly chátrat, suterény dokonce zaplavila podzemní voda.
Kulturní památku odkoupila v roce 2017 akciová společnost BeePartner, která se i s využitím evropských fondů pustila do revitalizace budov, aby jim dala nový život. Nyní je Futureum součástí unikátního industriálního komplexu Dolní oblasti Vítkovice, který funguje jako vzdělávací, kulturní a společenské centrum.
„Revitalizace odrážela nejnovější trendy. Snažili jsme se skloubit design s technickou a provozní udržitelností a využitím pro komunitu,“ vysvětluje Antonín Šimčík, ředitel pro strategické projekty společnosti BeePartner.
Záměr se povedl. V roce 2023 bylo kulturní centrum Futureum jako jediné z Česka ve finále prestižní soutěže iniciativy Nového evropského Bauhausu, kam se vypracovalo v konkurenci 1450 projektů z celé Evropy.

Místo průmyslu teď slouží kultuře a vzdělávání

Návštěvníky tady čeká prohlídkový okruh Cesta uhlí, který vede podzemními prostorami výklopny i nadzemní mlýnicí a přibližuje lidem dvě základní funkce, které objekty původně měly: vykládku černého zlata a jeho mletí pro potřeby koksovny. Součástí prohlídky je i výhled na areál Dolních Vítkovic, aby návštěvníci lépe chápali provázanost mlýnice s dalšími objekty.
„Z expozice Cesta uhlí jsem opravdu nadšená. Moc se mi líbí spojení industriálního a moderního prostředí,“ raduje se návštěvnice Petra.
Futureum ale není jenom expozicí vysvětlující původní účel budov. Součástí je i experimentální dynamická expozice FUTUREmuseum, která přibližuje témata zásadní pro naši budoucnost. Globální megatrendy jsou popisované ve třech základních úrovních ‒ příroda, technologie a člověk. Místo také funguje jako netradiční galerie, prostor pro pořádání nejrůznějších workshopů nebo programů pro školy.
Celý komplex Dolní oblasti Vítkovice je mimořádně výjimečný, o čemž svědčí i to, že byl v roce 2008 zapsaný jako vůbec první česká památka na seznam Evropského kulturního dědictví.

Kulturní
Informace o projektu Kraj realizace: Moravskoslezský kraj Příjemce dotace: BeePartner a.s. Výše dotace: 70 930 292 Kč
zpět na videogalerii