Na statku v Milíkově můžete vyzkoušet venkovský styl života

04. března 2024

Hrázděný dům je jedna z dobrých věcí, které jsme převzali od Němců. Jeden takový je k vidění v Milíkově nedaleko Chebu.
Typická je konstrukce z dřevěných trámů, která je vyplněná omítnutou zdí. Trámy ale zůstávají viditelné. Milíkovský dům je součástí chebského hrázděného statku s čtvercovým půdorysem. Kromě obytného domu zahrnuje chlév, kůlnu a stodolu ‒ právě ta je nejstarší budovou areálu, podle letopočtu na jednom z trámů pochází z roku 1781.
„Jedná se o jedinou garantovanou odbornou muzejní expozici lidové kultury v Karlovarském kraji,“ říká Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, které statek spravuje.
Po zdařilé rekonstrukci je od září 2021 celý statek přístupný návštěvníkům. Audioprůvodce návštěvníkům umožňuje, aby si statek sami prošli a seznámili se s jeho historií, zvláštnostmi chebského folklóru nebo si lépe představili každodenní život na statku. K vidění je tady téměř stovka exponátů představujících vybavení tehdejší domácnosti.
„Součástí rekonstrukce bylo restaurování sbírkového fondu. Podařilo se nám také vytvořit zdařilé kopie selské lavice, chlévního stání, egerlandských krojů a také holubníku na nádvoří,“ dodává ředitelka.
Obnovena byla i funkční podoba zahrady, v ovocném sadu proto byly vysazeny chybějící stromy, aby odpovídaly dřívějšímu počtu.

Návštěvníci staví májky, o dožínkách pracují

Jak venkované dříve žili, mohou návštěvníci nejenom pozorovat, ale i sami vyzkoušet. „Vytváříme kulturní programy, jako například dožínky, kde si návštěvníci můžou vyzkoušet tradiční lidové řemeslo,“ zve šéfka muzea.
„Vyzkoušel jsem si kosit pole, mlátit obilí, paličkovat. Hrála tady venkovská kapela. Byla tady super atmosféra,“ svěřuje se jeden z účastníků dožínek.
Muzeum organizuje i další doprovodné programy, jako je stavění májky nebo přiblížení lidové kultury dětem.
Statek v Milíkově s číslem popisným osmnáct byl v roce 2005 zapsán na seznam kulturních památek.

Kulturní
Informace o projektu Kraj realizace: Karlovarský kraj Příjemce dotace: Muzeum Cheb Výše dotace: 19 464 598 Kč
zpět na videogalerii